Pengurus

Masa jabatan TAHUN 2019 - 2023*

SUMIATI, S.Pd

KETUA

INSIAH

BENDHARA

ARUMAWATI

SEKRETARIS

*Berdasarkan: SK KEPALA DESA NO. TAHUN.