Desa Karangtalun adalah Desa yang letak geografisnya terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Karangsono, Dusun Karangtalun dan Dusun Bendiljet. Masing masing Dusun terdiri dari Dusun Karangsono 8 RT  2 RW Dusun Karangtalun 12 RT  2 RW dan Dusun Bendiljet 16 RT  3 RW. Adapun nama masing-masing ketua RT dan Rw terlampir pada daftar sebagai berikut :

Ketua RT / RW Desa Karangtalun

No Nama Jabatan No Telp / Hp
1 YUDHI SURYANTO Ketua RW
2 WASINI Ketua RT 01  –
3 KHUSNUL KOTIMAH  Ketua RT 02  –
4 ASMAUL KHUSNA Ketua RT 03
5 SRINGATIN Ketua RT 04
6 WARIDI Ketua RW  02
7 TOMO Ketua RT 01
8 RIFAI Ketua RT 02
9 H. SUMARDJI Ketua RT 03
10 SULISTIYONO Ketua RT 04
11 SAMSUDIN , S.Pd Ketua RW 03
12 ANANG MUJIANTORO Ketua RT 01
13 SUKAJI Ketua RT 02
14 ABDUL SALAM Ketua RT 03
15 SISWANTO Ketua RT 04
16 SINGGIH Ketua RT 05
17 SUGIANTO Ketua RT 06
18 H. NURYADI Ketua RW 04
19 SUPRIYONO Ketua RT 01
20 IKSAN SURANI Ketua RT 02
21 KANAPI Ketua RT 03
22 Drs. KHAIRUL HIDAYAT Ketua RT 04
23 DWI SUGIARTO Ketua RT 05
24 GUNTUR WAHYUDI Ketua RT 06
25 PARIYAJI Ketua RW 05
26 FRENDIK WIDIRTO Ketua RT 01
27 DIDIK KURNIAWAN Ketua RT 02
28 ADI ROHMAN Ketua RT 03
29 PRIONO Ketua RT 04
30 UNTORO Ketua RT 05
31 NAWIDI Ketua RT 06
32 IMAM MUHADI Ketua RW 06
33 MUJAIT SUBROTO Ketua RT 01
34 SARBINI Ketua RT 02
35 YUNIKA FITRIAWAN Ketua RT 03
36 PRAYITNO Ketua RT 04
37 SUDARMAN Ketua RT 05
38 ARIF FUADI Ketua RT 06
39 SISWOYO Ketua RT 07
40 SUROTO Ketua RT 08
41 DINI Ketua RW 07
42 SURAJI Ketua RT 01
43 SURANI Ketua RT 02